Музикална школа – ПИАНО

Школи

Школа по пиано към читалището е с богата творческа биография, като поставя основите на обучението по пиано и развива музикалните способности на децата. В школата участват деца от 5 до 18 годишна възраст (начинаещи и напреднали), които е желателно да разполагат с пиано в дома си.

В часовете се усвояват знания и технически умения по пиано, солфеж и теория на музиката. Развиват се музикалният слух и ритмично чувство, музикално мислене и фантазия, памет, внимание, волеви и интелектуални качества. Запознават се с различни стилове и жанрове на класическата и съвременна музика. Преподавател в школата в е Дарина Христова, възпитаник на Националното училище по изкуства ”Добри Христов” – Варна и Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив., специалност пиано.

Като инструмент с богати музикално-технически и художествени качества, пианото допринася за много доброто музикално образование, за оформянето и утвърждаването на естетически вкус. Усвояват се знания, необходими за музикално-изпълнителския процес, съобразно индивидуалните възможности и особености на психиката.

Традиционно школата участва в концерти, конкурси и различни изяви.

Заниманията се провеждат по индивидуален график:

  • Часовете са провеждат два пъти седмично по 45 мин.
  • Предучилищна възраст два пъти седмично по 30 мин.
  • В часовете е включен и солфеж.

Записвания се извършват през цялата година.