За Нас

Народно читалище „Отец Паисий” е учредено на 11 ноември 1934 година в град Варна. През годините читалището става притегателен център, където се развиват творческите заложби на хора от всички възрасти.

В сградата с площ 1000 м2 са разположени библиотека, салон с 250 места, хореографска зала, гримьорни, съблекални, занимални, музикални кабинети, ателие. Много са часовете безвъзмезден труд, положен от стотиците родители и самодейци на читалището, благодарение на който условията за работа в сградата са подобрени.

Устояло на изпитанията на времето, съхранило българските традиции, и днес читалището успява да поддържа възрожденския си дух, като съчетава минало и настояще. Всеотдайният труд на читалищните деятели утвърждава в годините дейността му, която настоящото ръководство продължава да гради и разширява.

Библиотеката разполага с книжен фонд от 30 000 единици, който ежегодно обновява. Чрез специализирания софтуер АБ реализацията и реализациятана проекта „Глобални библиотеки”, с новите компютърни конфигурации и достъп до Интернет,тя продължава да утвърждава позицията си на съвременна библиотека с модерна информационна система за социална и образователна дейност.

Стъпило здраво на земята, свързано със своите дълбоки корени, днес читалището е място, където всеки да може да развие и обогати своите културни потребности. Изправено пред предизвикателствата на времето Народно читалище „Отец Паисий” ще продължава да съхранява и развива в бъдещето традиционните ценности на българската култура.

Контакт