Контакти

Народно читалище „Отец Паисий” 1934г.
ВАРНА, ул. „Братя Бъкстон” № 12 А

тел: 052/31-88-50, 052/31-88-51
факс: 052/31-88-50
email: paisii_varna.chitalisthe@abv.bg

ДАНИЕЛА КОЛЕВА
Секретар
email: dtkoleva@abv.bg

КОСТАДИН БАНДУТОВ
Председател
email: kbandutov@abv.bg