Детски клуб „Многознайко”

Клубове

Детския клуб „МНОГОЗНАЙКО” е дългогодишна социална дейност на читалището и алтернатива в осигуряването на места за деца не получили място в детските градини в града.

Клубът предлага полудневни занимания и обучение на деца от 3 до 5 годишна възраст. С децата работят квалифицирани педагози по авторски и утвърдени програми от МОМН. Обучението включва изучаване на музика с движения, приложно изкуство и рисуване. Тук децата придобиват начални навици за пространствено и логическо мислене, музикални и художествени умения, развиват творческо въобръжение и способности чрез игри и занимания.

При нас организираме:

  • Любознателни игри
  • Занимателни състезания
  • Карнавали и забавления
  • Празнични концерти

За изява на творческите умения на децата, читалището разполага с концертна зала и добре оборудвана сцена.