Арт ателие „Ракурс“

Клубове

Артистично пространство,
където всеки има свободата да
изразява и развива своя неповторим талант.

Ателие за изящни и приложни изкуства „Ракурс” се посещава от деца в различна възраст (5-12 години). Заниманията продължават 90 мин..

С децата се работи за развиване на въображението с теми и сюжети, близки до тяхната душевна и емоционална нагласа. Това са първите крачки на малчуганите към голямото изкуство, до което те се докосват. Изграждат върху малкия лист своите детски представи и фантазии за света, в който живеят.

Набляга се на възпитание на естетическото и творческо мислене чрез средствата на изобразителното и приложното изкуства. Освен традиционните класически техники на темперната и акварелната живопис тук се експериментираме и в областта на колажа и други приложни техники. Особено значение се отделя на развиването у децата на усета за форма, цвят и оригиналност на замисъла.

Рисуването е преживяване, съчетаващо емоции.

Потребност да кажеш нещо на света или просто да откриеш за себе си един различен свят.

Рисуващият човек вижда по необикновен начин света около нас, чувства повече и е в състояние да разкрие магията и на другите – тези, които ще видят нарисуваното.

Арт ателие „Ракурс” представя ежегодни изложби и участва в регионални и национални конкурси.

Заповядайте при нас!