Услуги

Библиoтека

Библиотеката предоставя на своите потребители:

  • художествена и специализирана литература за читалнята и дома
  • безплатен достъп до Интернет
  • устни и писмени библиографски справки
  • консултация и обучение за търсене на on-line ресурси
  • оn-line услуги-презаписване и заявки на книги
  • копиране
  • принтиране
  • сканиране