Работно време

Библиoтека

От понеделник до петък:

  • 9.30 – 12.30
  • 13.00 – 17.30

Почивни дни: събота и неделя

Тел. 052/ 318 850, email: libop34@abv.bg