Работно време

Библиoтека

От понеделник до петък:

  • 9:00 – 12:30
  • 13:00 – 17:00

Почивни дни: събота и неделя

Тел. 052/ 318 850, email: libop34@abv.bg