Как да се запиша?

Библиoтека

Регистрирането става срещу представяне на лична карта.
Непълнолетните лица се записват с лична карта на родител или настойник.

При записване читателите са задължени да се запознаят с Правилника за обслужване на читатели, видовете услуги предоставяни от библиотеката и отговорностите, които поемат.

Всеки читател се задължава:

  • да бъде отговорен при ползването на библиотечните документи
  • да спазва установения ред в библиотеката
  • да връща заетите библиотечни документи в срока

Читателите:

  • заплащат еднократна годишна такса, актуализирана за съответната година
  • могат да заемат за дома едновременно до 4 книги от фонда на библиотеката

Срокът на заемане на библиотечни материали за дома е 20 дни и може да бъде удължен след презаписване на място, по телефона или на e-mail.
Справочници, речници, енциклопедии и материали, които са в един екземпляр се ползват само в читалните зали на библиотеката.

При закъснение повече от 6 месеца, читателят губи право за заемане на литература за дома за определен срок от време.