Клуб на любителите на фолклора „Родолюбие”

Клубове

Създаден през 2004, той се оказа една успешна форма с огромен интерес. Клубът на любителите на фолклора „Родолюбие” обучава желаещите да изучават българските фолклони хора.

За хора без ограничения, в различна възраст, тук е мястото където:

  • ще усвоите умения в българския фолклорен танц
  • ще поддържате добра физическа форма
  • ще осъществите нови контакти